הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה - שאלון 801 / 182 (השאלון הפנימי)