פתרון בחינות בגרות במתמטיקה שאלון 801


חודש לפני בחינת הבגרות מומלץ להתחיל ולפתור כל שבוע שתי בחינות בגרות משנים קודמות.

בעמוד זה מופיעים טפסי בחינות הבגרות, אותם מומלץ להדפיס ולפתור בבית בדומה לפיתרון הבחינה בכיתה, תוך הקפדה על עמידה בלוחות זמנים של בחינה אמיתית.

לכל בחינה מצורף סרטון המציג פתרון מלא של כל תרגילי הבחינה, שלב אחרי שלב.


הורדת טפסי הבחינות - בחינם. צפייה בפתרון מלא בווידאו - בתשלום