מאגר הבגרות במתמטיקה 3 יחידות שאלונים: 801, 802, 803

מאגר הבגרות של שאלון 801 / 182

חוברת תרגילי מאגר בגרות ובחינות בגרות משנים קודמות של השאלון הפנימי, 801 או במספרו החדש 182. בחוברת מופיעים עשרות תרגילים ובחינות בגרות משנים קודמות. לכל תרגיל ולכל בחינת בגרות פתרון בווידאו באתר.

מאגר הבגרות של שאלון 802 / 381

חוברת תרגילי מאגר בגרות ובחינות בגרות משנים קודמות של השאלון השני, 802 או במספרו החדש 381. בחוברת מופיעים עשרות תרגילים ובחינות בגרות משנים קודמות. לכל תרגיל ולכל בחינת בגרות פתרון בווידאו באתר.

מאגר הבגרות של שאלון 803 / 382

חוברת תרגילי מאגר בגרות ובחינות בגרות משנים קודמות של השאלון השלישי, 803 או במספרו החדש 382. בחוברת מופיעים עשרות תרגילים ובחינות בגרות משנים קודמות. לכל תרגיל ולכל בחינת בגרות פתרון בווידאו באתר.

פתרון בווידאו של בחינות בגרות

צפו בפתרונות מלאים בווידאו של בחינות בגרות משנים קודמות. לכל בחינה מופיע טופס הבחינה וסרטון עם פתרון מלא. נסו לפתור בעצמכם את הבחינה ואם משהו אינו ברור, צפו בסרטון ההסבר שבאתר

תרגילים שהופיעו בבחינות בגרות במתמטיקה בשנים קודמות

שאלון 803/382 גיאומטריה אנליטית הקו הישר

חוברת עבודה עם תרגילים שהופיעו בבחינות הבגרות האחרונות בנושא גיאומטריה אנליטית-הקו הישר שאלון 382 / 803 עם פתרונות סופיים.

שאלון 803/382 גיאומטריה אנליטית המעגל

חוברת עבודה עם תרגילים שהופיעו בבחינות הבגרות האחרונות בנושא גיאומטריה אנליטית-המעגל שאלון 382 / 803 עם פתרונות סופיים.

שאלון 803/382 בעיות ערך קיצון

חוברת עבודה עם תרגילים שהופיעו בבחינות הבגרות האחרונות בנושא בעיות ערך קיצון שאלון 382 / 803 עם פתרונות סופיים.

שאלון 803/382 חשבון דיפרנציאלי

חוברת עבודה עם תרגילים שהופיעו בבחינות הבגרות האחרונות בנושא חשבון דיפרנציאלי שאלון 382 / 803 עם פתרונות סופיים.

שאלון 803/382 חשבון אינטגרלי

חוברת עבודה עם תרגילים שהופיעו בבחינות הבגרות האחרונות בנושא חשבון אינטגרלי שאלון 382 / 803 עם פתרונות סופיים.

שאלון 803/382 בעיות מילוליות

חוברת עבודה עם תרגילים שהופיעו בבחינות הבגרות האחרונות בנושא בעיות מילוליות עם פתרונות סופיים.

דף נוסחאות רגיל לנבחנים ברמת 3 יחידות

דף נוסחאות שמחולק לכל התלמידים הניגשים לבחינה באחד מהשאלונים ברמת 3 יחידות. רק בדף זה מוצר להשתמש. אסור להכניס דף משלכם לבחינה. בתחילת המבחן כל תלמיד יקבל דף נוסחאות מהמשגיחים.

דף נוסחאות מורחב ל 3 יחידות

דף נוסחאות שמחולק לכל התלמידים הניגשים לבחינה באחד מהשאלונים ברמת 3 יחידות והם בעלי התאמה של "דף נוסחאות מורחב" רק בדף זה מוצר להשתמש. אסור להכניס דף משלכם לבחינה. בתחילת המבחן כל תלמיד הזכאי לדף זה יקבל אותו מהמשגיחים.

שאלון 804 / 481

שאלון 804 / 481 - חשבון דיפרנציאלי

חוברת עבודה עם תרגילים שהופיעו בבחינות הבגרות האחרונות בנושא חשבון דיפרנציאלי שאלון 804 / 481 עם פתרונות סופיים.

שאלון 804/481 - בעיות ערך קיצון

חוברת עבודה עם תרגילים שהופיעו בבחינות הבגרות האחרונות בנושא בעיות ערך קיצון שאלון 804/481 עם פתרונות סופיים.

שאלון 804 / 481 - טריגונומטריה במישור

חוברת עבודה עם תרגילים שהופיעו בבחינות הבגרות האחרונות בנושא טריגונומטריה במישור עם פתרונות סופיים.

שאלון 804 / 481 - גיאומטריה אנליטית

חוברת עבודה עם תרגילים שהופיעו בבחינות הבגרות האחרונות בנושא גיאומטריה אנליטית שאלון 804 / 481 עם פתרונות סופיים.

משפטים שחייבים לזכור בגיאומטריה 804/481

חרשימת משפטים שניתן להשתמש בהם בפתרון תרגילים בגיאומטריה ואין צורך להוכיח אותם.

דף נוסחאות שאלון 804 / 481

דף נוסחאות לנבחנים בשאלון 804/481. אסור להכניס דף נוסחאות משלכם לבחינה. אתם תקבלו דף חדש ונקי מהמשגיחים בתחילת הבחינה

דף נוסחאות מורחב שאלון 804 / 481

דף נוסחאות מורחב לשאלון 804/481 רק לתלמידים שיש להם התאמת: "דף נוסחאות מורחב"

מיקוד החומר לבגרות קיץ תש"פ 2020

שימו לב לנושאים שיופיעו בבחינות הבגרות בכל השאלונים: 3,4,5 יחידות

הסתברות 804
תרגילים מבחינות בגרות

חוברת עבודה עם תרגילים שהופיעו בבחינות בגרות קודמות בנושא הסתברות 804 עם פתרון סופי בסוך החוברת