שיעורי הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 802: "סדרה חשבונית והנדסית"


נושא הסדרה הנדסית מופיע רק בשאלון 802 והוא מאד קרוב לנושא אחר שבשאלון 802 - "גדילה ודעיכה".

שליטה טובה בנושא אחד תעזור להבנה של הנושא השני


שיעורי הסבר בנושא: סדרה הנדסית


פתרון תרגילי מאגר בגרות בנושא: סדרות 802
פתרון תרגילי מאגר בגרות בנושא: סדרה הנדסית שאלון 802