פתרון בחינות מתכונת במתמטיקה שאלון 803


בעמוד זה מופיעים טפסי בחינות מתכונת, אותם מומלץ להדפיס ולפתור בבית בדומה לפיתרון הבחינה בכיתה, תוך הקפדה על עמידה בלוחות זמנים של בחינה אמיתית.

לכל בחינה מצורף סרטון המציג פתרון מלא של כל תרגילי הבחינה, שלב אחרי שלב.