שיעורי הכנה לבגרות במתמטיקה 801: "גיאומטריה אנליטית - הקו הישר"


נושא "גיאומטריה אנליטית - משוואת הקו הישר" יופיע גם בשאלון 803 ממש באותה רמה של 801. 

הבנה של נושא זה, יעזור לכם להבין במהירות את נושא "המעגל" שיופיע רק ב 803 ויקל עליכם מאד בשאלון זה.


שיעורי הסבר בנושא גיאומטריה אנליטיתדפי עבודה בנושא גיאומטריה אנליטית
פתרון תרגילי מאגר בגרות בנושא גיאומטריה אנליטית