שיעורי הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 801 בנושא: "סדרה חשבונית"


נושא הסדרה החשבונית מופיע גם בשאלון 801 וגם בשאלון 802 לכן חשוב מאד לשלוט בו.

הבנה של נושא זה, יעזור לכם להבין במהירות נושאים שתלמדו בשאלון 802 כמו "סדרה הנדסית" ובעיות "גדילה ודעיכה"


הסבר הנושא של "סדרה חשבונית"


דפי עבודה בסדרה חשבוניתפתרון תרגילי מאגר בגרות בסדרה חשבונית