שיעור ממורה פרטי למתמטיקה כהכנה לבגרות במתמטיקה 801 בכיתה וירטואלית בנושא משוואות ופרבולות