הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 803

סרטונים שאתם ביקשתם

מספר השיעור

נושא

ספר הלימוד

צפייה בשיעור


1

גיאומטריה אנליטית עם מעגל
עוזרי-שלו מבחן חזרה שאלה 4

2

חשבון דיפרנציאלי-נגזרות ומשוואת משיקים
עוזרי-שלו מבחן חזרה 1 שאלה 4

3

בעיה מילולית עם אחוזים
עוזרי שלו - מבחן חזרה 3 שאלה 3

4

חשבון אינטגרלי-מציאת שטח בין שתי פונקציות
עוזרי שלו - מבחן חזרה 2 שאלה 6

5

גיאומטריה אנליטית 803 - מעגל וקו ישר
עוזרי שלו - מבחן חזרה 18 שאלה 1

6

חשבון דיפרנציאלי-803
תרגיל בנושא-חקירת פונקצית שורש

7

חשבון דיפרנציאלי-803
תרגיל בנושא-פונקצית שורש

8

חשבון דיפרנציאלי-803
תרגיל בנושא-פונקציה רציונאלית

9

חשבון דיפרנציאלי-803
תרגיל בנושא-פונקציה רציונאלית

10

חשבון דיפרנציאלי-803
תרגיל בנושא-בעיית ערך קיצון

11

חשבון אינטגרלי-803
תרגיל בנושא- מציאת נקודות קיצון וחישוב שטחים

12

חשבון דיפרנציאלי-803
תרגיל בנושא- פונקציית שורש

13

אנליטית-המעגל-803
תרגיל בנושא- פתרון תרגיל מבחינת בגרות קיץ 2015

14

אנליטית-בעיות מילוליות-803
תרגיל בנושא- בעיות מילוליות עם אחוזים