הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 801

סרטוני עזרה במתמטיקה 3 יחידות על פי דרישה שלכם

מספר השיעור

נושא

ספר הלימוד

צפייה בשיעור


1

תרגיל 36 מאגר סטטיסטיקה - 801
חוברת מאגר בגרות 801

2

תרגיל 35 מאגר סטטיסטיקה - 801
חוברת מאגר בגרות 801

3

תרגיל 34 מאגר סטטיסטיקה - 801
חוברת מאגר בגרות 801

4

תרגיל 33 מאגר סטטיסטיקה - 801
חוברת מאגר בגרות 801

5

תרגיל 32 מאגר סטטיסטיקה - 801
חוברת מאגר בגרות 801

6

פתרון תרגיל הסתברות 801
חוברת מאגר בגרות 801

7

תרגילי בגרות הסתברות 801
חוברת מאגר בגרות 801

8

תרגילי בגרות סדרה חשבונית 801
חוברת מאגר בגרות 801

9

חזרה לקראת מבחן בסטטיסטיקה - 801
חוברת מאגר בגרות 801

10

פתרון דף עבודה בסטטיסטיקה - כיתה י
חוברת מאגר בגרות 801

11

פתרון דף עבודה בסטטיסטיקה - כיתה י
חוברת מאגר בגרות 801

12

==
==