כל הפוסטים בפתרון תרגילי מאגר בגרות – 803

גיאומטריה אנליטית 803 המעגל – מאגר תרגיל 10
גיאומטריה אנליטית 803 המעגל – מאגר תרגיל 9