כל הפוסטים בפתרון תרגילי מאגר בגרות – 801

משוואות ופרבולות – מאגר 801 תרגיל 34
משוואות ופרבולות – מאגר 801 תרגיל 33