שיעור  הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 801 בכיתה וירטואלית כפי שהועבר לתלמידי בית ספר "מרכז אלון" לקראת מבחן הבגרות במתמטיקה מועד קיץ תשע"ד