הכנה לבגרות במתמטיקה לשאלון 801 – גאומטריה אנליטית. שיעור פרטי בכיתה וירטואלית