קישורים לאתר משרד החינוך

למאגר שאלות בגרות במתמטיקה 801, 802

בדף זה מופיעים קישורים לאתר משרד החינוך  ובו מאגר שאלות הבגרות לשאלונים 801, 802 . 

לפחות ארבע מתוך שש שאלות בחינת הבגרות תילקחנה ממאגר זה. 

פתירת תרגילי המאגר, יתרום משמעותית להגדלת הסיכויים להצלחה בבחינה.

לחצו כאן לפתיחת מאגר שאלות בגרות 801

לחצו כאן לפתיחת מאגר שאלות בגרות 802