פתרון בחינות בגרות במתמטיקה שאלון 802


חודש לפני בחינת הבגרות מומלץ להתחיל ולפתור כל שבוע שתי בחינות בגרות משנים קודמות.

בעמוד זה מופיעים טפסי בחינות הבגרות, אותם מומלץ להדפיס ולפתור באופן עצמאי, תוך הקפדה על עמידה בלוחות זמנים של בחינת הבגרות, זמן הבחינה של שאלון 802 - שעתיים לפני תוספת זמן (למי שזכאי לכך).

לכל בחינה מצורף סרטון המציג פתרון מלא של כל התרגילים, שלב אחרי שלב.


הורדת טפסי הבחינות - בחינם. צפייה בפתרון מלא בווידאו - בתשלום