פתרון תרגילי מאגר בחינות בגרות במתמטיקה שאלון 802 בנושא סטטיסטיקה והסתברות

פתרון מאגר 802 – סטטיסטיקה והסתברות – תרגיל 1

פתרון מאגר 802 – סטטיסטיקה והסתברות – תרגיל 2

פתרון מאגר 802 – סטטיסטיקה והסתברות – תרגיל 3