פתרון תרגילי מאגר בחינות בגרות במתמטיקה שאלון 802 בנושא טריגונומטריה

פתרון מאגר 802 – טריגונומטריה – תרגיל 1

פתרון מאגר 802 – טריגונומטריה – תרגיל 2

פתרון מאגר 802 – טריגונומטריה – תרגיל 3