פתרון תרגילי מאגר בחינות בגרות במתמטיקה 801 בנושא קריאת גרפים

מאגר קריאת גרפים תרגיל – 1

מאגר קריאת גרפים תרגיל – 7

מאגר קריאת גרפים תרגיל – 9