פתרון תרגילי מאגר בחינות בגרות במתמטיקה שאלון 801 בנושא סטטיסטיקה והסתברות

פתרון מאגר 801 – סטטיסטיקה והסתברות – תרגיל 1

פתרון מאגר 801 – סטטיסטיקה והסתברות – תרגיל 2

פתרון מאגר 801 – סטטיסטיקה והסתברות – תרגיל 7