פתרון תרגילי מאגר בחינות בגרות במתמטיקה שאלון 801 – סדרה חשבונית

פתרון מאגר 801 – סדרה חשבונית – תרגיל  1

פתרון מאגר 801 – סדרה חשבונית – תרגיל  2

פתרון מאגר 801 – סדרה חשבונית – תרגיל  3