פתרון תרגילי מאגר בגרויות במתמטיקה 801 בנושא טריגונומטריה

מאגר טריגונומטריה תרגיל – 1 

מאגר טריגונומטריה תרגיל – 2

מאגר טריגונומטריה תרגיל – 3

מאגר טריגונומטריה תרגיל – 4