פתרון בעיות מילוליות ממאגר בגרות של משרד החינוך שאלון 801

מאגר 801 – בעיות מילוליות תרגיל – 1

מאגר 801 – בעיות מילוליות תרגיל – 2

מאגר 801 – בעיות מילוליות תרגיל – 40