פתרון תרגילי מאגר בחינות בגרות במתמטיקה שאלון 802

בנושא פונקציות ופרבולות

 

פתרון מאגר 802 – פונקציות ופרבולות – תרגיל 1

 

פתרון מאגר 802 – פונקציות ופרבולות – תרגיל 2

 

פתרון מאגר 802 – פונקציות ופרבולות – תרגיל 3