שיעורי הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 802: "פונקציות ופרבולות"


נושא ההפרבולות מופיע גם בשאלון 801 וגם בשאלון 802 ובנוסף, זאת שאלה בטוחה בשאלון 802 לכן חשוב מאד לשלוט בו.

בגלל שבטוח שתופיע שאלה בנושא הפרבולות בבחינת הבגרות 802, מופיעים בהמשך פתרונות לכל תרגילי המאגר בנושא.

מאד יתכן ואחד מתרגילי המאגר למטה יופיע כמו שהוא בבחינה עצמה.


שיעורי הסבר בנושא: פונקציות ופרבולות


דפי עבודה בנושא: חקירת פונקציות ופרבולותפתרון תרגילי מאגר בגרות בנושא: פונקציות ופרבולות