הכנה בווידאו לבחינת הבגרות במתמטיקה


חקירת פונקציה ריבועית - פרבולה

בסרטון זה נסביר את דף הניווט בנושא חקירת פונקציה ונבין את כל הדרוש בשאלות בנושא הפרבולה, חיתוך עם הצירים, תחומי עליה, ירידה, חיוביות ושליליות ומציאת קודקוד הפרבולה.