בחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד כוללות הבחנות בשלושה שאלונים 35801, 35802, 35803. לכל שאלון משקל שונה בשקלול ציון הבגרות הסופי במתמטיקה לפי הפירוט הבא:

מספר השאלון

משקל הבחינה

משך הבחינה

35801

25%

שעה ורבע

35802

35%

שעה וחצי

35803

40%

שעתיים