לוח שעות בחינות הבגרות (חיצוניות- בחינות ארציות) מועד קיץ 2017 – ללא תוספת זמן

יום ותאריך מקצוע הבחינה סמל שאלון שעות הבחינה

(ללא תוספת זמן)

מועד מסירת  ציונים בית ספריים
11.5.17 חמישי אנגלית 16102 (תכנית ישנה) 13:00 -14:15 3.5.17 רביעי
16381 (תכנית חדשה) 13:00 -14:15
16103 (תכנית ישנה) 14:45- 16:15
16481 (תכנית חדשה) 15:15- 16:30
16104(תכנית ישנה) 16:45 -18:15
16382 (תכנית חדשה) 16:45 -18:15
16108(תכנית ישנה) 17:00 -18:45
16582 (תכנית חדשה) 17:00- 18:45
18.5.17 ביולוגיה 43386 10:00- 13:00 11.5.17 חמישי
22.5.17  שני מתמטיקה 35803 (תכנית ישנה) 13:00 -15:00 15.5.17 שני
35382 (תכנית חדשה) 13:00 -15:00
35805 (תכנית ישנה) 13:00 -14:45
35807 (תכנית ישנה) 13:00- 15:15
35802 (תכנית ישנה) 15:30 -17:00
35381 (תכנית חדשה) 15:30 -17:00
35481 (תכנית חדשה) 15:30 -19:00
35806 (תכנית ישנה) 15:45- 19:15
35801 (תכנית ישנה) 18:00 – 19:30
יום ותאריך מקצוע הבחינה סמל שאלון שעות הבחינה

(ללא תוספת זמן)

מועד מסירת  ציונים בית ספריים
25.5.17חמישי צרפתית 17381 10:00- 13:00 18.5.17 חמישי
29.5.17  שני אזרחות 34204 (תכנית ישנה) 13:00- 15:30 תלמיד משנה
34114 (תכנית ישנה) 13:00- 15:30 תלמיד  משנה
34281+ 34284 13:00- 15:30 22.5.17 שני
5.6.17  חמישי ספרות 904441 (תכנית ישנה) 14:00- 17:00 תלמידי משנה
8281 + 8284 14:00- 16:30 28.5.17 ראשון
8.6.17 חמישי תושבע"פ 7281 10:00- 12:30 4.6.17 ראשון
15.6.17 חמישי היסטוריה 22116 (תכנית ישנה) 14:00- 16:00 תלמיד משנה
22281 14:00- 16:30 8.6.17 חמישי
22115 (תכנית ישנה) 16:30- 18:30 תלמיד משנה
19.6.17  שני גאוגרפיה 57203  (תכנית ישנה) 10:00- 12:00 תלמידי משנה
57381 10:00- 13:00 12.6.17 שני
57102 (תכנית ישנה) 12:30- 14:00 תלמידי משנה
57204 (תכנית ישנה) 14:30- 16:30 תלמידי משנה
19.6.17 שני תקשוב 791381 13:00- 16:00 12.6.17 שני
805201 13:00- 16:00
22.6.17 חמישי לשון א'  11107 (תכנית ישנה) 10:00- 12:30 תלמידי משנה
לשון א' 11105- עולים 10:00- 12:00 תלמידי משנה
עברית 11284 12:30- 15:30 15.6.17 חמישי
לשון ב' 11106- עולים 12:30- 15:30
לשון ב' 11108(תכנית ישנה) 13:00- 16:30 15.6.17 חמישי
29.6.17 חמישי תנ"ך 1281 10:00- 12:30 22.6.17 חמישי
תנ"ך 1284 10:00- 12:30 22.6.17 חמישי
1206 (תכנית ישנה) 10:00- 12:45 תלמיד משנה

 

להדפסת לוח בחינות הבגרות מועד קיץ 2017 כקובץ PDF – לחצו כאן