הכנה בווידאו לבחינת הבגרות במתמטיקה 801


גיאומטריה אנליטית - סרטון הסבר קצר


סרטון קצר המציג את הנקודות המרכזיות והחשובות בנושא הגיאומטריה / הנדסה אנליטית, ניתן דגשים החשובים במיוחד לבגרות במתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד.

זה חומר שדי קל לקלוט אם רק מבינים את הנקודות המרכזיות בו כפי שמופיע בסרטון.

לאחר הצפייה, חפשו בתפריט הראשי "גיאומטריה אנליטית"  וצפו בסרטונים המציגים פתרונות למספר רב של תרגילים ממאגר בחינות הבגרות במתמטיקה כפי שפורסם על ידי מפמ"ר מתמטיקה במשרד החינוך.