הכנה לבחינת הבגרות בהיסטוריה על פי תוכנית הלימודים החדשה

פרק ב: "לאומיות וציונות"


סיכום נושאי הלימוד


סרטונים להעשרה והסבר חומר הלימוד מזווית אחרת...