הכנה לבחינת הבגרות בהיסטוריה ב'

 

לחצו כאן להורדת מבנה הבחינה בהיסטוריה ב' על פי פרקי הלימוד