הכנה לקראת בחינת הבגרות במתמטיקה


דף ניווט בנושא: "שלבים בחקירת פונקציה"


דף ניווט זה יעזור לכם בפתירת תרגילים בנושא חקירת פונקציה מסוג פרבולה

השתמשו בו עד שתזכרו בעל פה את כל השלבים בפתרון תרגילים של חקירת פונקציה