בלוג גריד 3 עמודות

סטטיסטיקה מאגר 801 – תרגיל 2
סטטיסטיקה מאגר 801 – תרגיל 1